E-Posta : bilgi@mercens.com | Telefon : 0232 335 09 60
E-Posta : bilgi@mercens.com | Telefon : 0232 335 09 60

Merkezi sistem fatura dağılımının hesaplanması için toplam tüketimin belirlenmesi gerekmektedir. Merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile daire m² ve kullanımına göre hesaplama yapılır. Ölçüm yapan cihazlar, yapılan merkezi sistem tasarımına göre değişiklik gösterebilir.

 Tek kolonlu merkezi ısıtma sistemlerinde, bireysel tüketimi ölçmek için kullanılan ve dairenin bütününde tüketilen ısı enerjisini; sıcaklık sensörleriyle giriş ve dönüş sıcaklıkları farkı ve mekanik veya ultrasonik sistemli debimetre ile geçen akışkan debisini ölçerek, bu iki değere göre kWh, MWh, kJ, MJ vb. gibi enerji birimi cinsinden hesaplayıp kaydeden cihazlardır. 

Çok kolonlu merkezi ısıtma sistemlerinde, bireysel tüketimi ölçmek için kullanılan ve radyatörün harcadığı ısı enerjisini hesap edip hafızasında kaydeden RF (radyo frekans) modüllü bir cihazdır. Bağımsız bölümlerdeki her bir radyatöre monte edilerek bireysel bazda tüketim değerlerini kaydeder ve binadaki toplam tüketim tutarına göre gider paylaşımı yapılmasına olanak verir. Basit olarak çalışma prensibi, cihaz içerisindeki radyatör yüzey sıcaklığı ile ortam sıcaklığını algılayan iki sensör arası sıcaklık farkı prensibine dayalı olarak, ölçülen verilerin radyatörlerin ısıl kapasiteleri ile doğru orantılı olan düzeltme faktörleri (k faktörü) ile çarpılarak tüketim değerlerinin hesaplanması şeklindedir.

Yönetmelikte sıhhi sıcak su giderlerinin paylaşımında ortak gider paylaşım hesaplamasına ait herhangi bir veri olmayıp sadece 8nci Madde 1nci fıkrasında “Merkezî ısıtma sistemlerinde... Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır” hükmü ile tesisat kayıp kaçak, sistem işletim kayıpları vs. gibi ölçülemeyen ama işletim esnasında oluşan sabit giderleri toplam ısıtma giderlerinde paylaştırmayı uygun görmüştür. 

Toplam sıhhi sıcak su ısıtma gideri hesaplandıktan sonra ikinci aşama olarak ısıtma giderleri aşağıdaki şekilde hesaplanarak paylaştırılabilir. Burada öncelikle yönetmeliğin 8nci Maddesi 1nci fıkrasındaki “Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.” hükmü uyarınca toplam ısıtma giderinin %30’luk ortak ve %70’lik tüketim gider payları hesaplanmalıdır.

Toplam Isınma %30 Ortak Tutarı=(Doğalgaz Fatura Bedeli - Toplam Sıhhi Sıcak Su Isıtma Tutarı) X 0,30

Toplam Isınma %70 Tüketim Tutarı=(Doğalgaz Fatura Bedeli - Toplam Sıhhi Sıcak Su Isıtma Tutarı) X 0,70

Her iki hesaplanan gider bağımsız bölüm kullanım alanları ve bağımsız bölüm ısı sayacında ölçülen değerlere göre ayrı ayrı aşağıdaki şekilde paylaştırılır.

Bağımsız Bölüm Isınma Ortak Payı= Toplam Isınma %30 Ortak Tutarı / Toplam Bina Kullanım Alanı X Isıtılan Bağımsız Bölüm Kullanım Alanı

Bağımsız Bölüm Isınma Tüketim Payı= Toplam Isınma %70 Ortak Tutarı / Toplam Isı Sayaçları Tüketimi X Bağımsız Bölüm Isı Sayacı Tüketimi

Mercens, yönetim platformlarına ek olarak çıkardığı Site 4.0, Mercens Crafter ve Mercens Jarvis özelliklerini sektöre kazandırmıştır. Bu hizmetleri veren tek yönetim platformu olma özelliğini taşımaya devam etmektedir.

bilgi@mercens.com
0 (232) 335 09 60