E-Posta : bilgi@mercens.com | Telefon : 0232 335 09 60
E-Posta : bilgi@mercens.com | Telefon : 0232 335 09 60

Bina/Site yönetim kurulu üyeleri, apartman sakinleri arasından seçilen kişilerdir. Yönetim kurulu genellikle apartmanda yaşayan ve yönetim görevlerini üstlenmeye istekli olan kişilerden oluşur. Yönetim kuruluna aday olmak ve seçilmek için bina/site iç yönetmeliğine ve yerel yönetmeliklere uygun olmanız gerekmektedir.

Bina/site yönetim kurulu üyeleri şu şekilde olabilir:

1.      Başkan: Yönetim kurulunun başkanı, apartmanın genel yönetiminden sorumludur. Toplantıları yönetir, kararları imzalar ve apartman sakinleriyle iletişimini sağlar.

2.      * Başkan Yardımcısı: Başkanın görevlerine yardımcı olur ve başkanın yokluğunda başkanlık görevini üstlenir. Yönetim kurulunun işleyişine destek sağlar.

3.      * Sayman: Bina/sitenin finansal işlerinden sorumludur. Aidatların tahsilatını yapar, giderleri takip ede, banka hesaplarını yönetir be bütçe oluşturma sürecine katkıda bulunur.

4.       *Sekreter: Yönetim kurulunun toplantılarını organize eder, toplantı tutanaklarını tuta, yazışmaları yönetir ve apartmanla ilgili dokümantasyonu düzenler.

5.      * Teknik İşler Sorumlusu: Bina/sitenin bakım ve onarım işlerinden sorumludur. Yapılan işlerin takibini yapar, gerekli tamirat ve iyileştirmeleri organize eder ve bina/sitenin fiziksel durumunu izler.

6.       * Sosyal İşler Sorumlusu: Yaşam alanı sosyal etkinliklerinden sorumludur. Bina/site sakinleri arasındaki iletişimi sağlar, toplantı ve etkinlikler düzenler. Yaşam alanının birlik ve dayanışma duygusunu geliştirmeye çalışır.

Bu görevler dışında, yaşam alanının özelliklerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı pozisyonlar da olabilir. Bina/site yönetim kurulu üyeleri, apartman sakinlerinin ortak menfaatlerini korumak v apartmanın düzenini sağlamak için çalışır. Bina/sitenin iç yönetmeliği ve yerel yönetmeliklerde belirtin kurallara uygun olarak seçim yapılır ve görevleri yerine getirirler.  

Mercens, yönetim platformlarına ek olarak çıkardığı Site 4.0, Mercens Crafter ve Mercens Jarvis özelliklerini sektöre kazandırmıştır. Bu hizmetleri veren tek yönetim platformu olma özelliğini taşımaya devam etmektedir.

bilgi@mercens.com
0 (232) 335 09 60